شما كدام مداح را بيشتر دوست داريد؟
(8.120%) 885
حاج منصور ارضي
(47.59%) 5187
مرحوم سيد محمد جواد ذاكر
(2.881%) 314
كربلايي محمد رضا عليمي
(5.120%) 558
كربلايي جواد مقدم
(3.615%) 394
حاج منصور ارضي
(12.69%) 1384
حاج حسين سيب سرخي
(19.96%) 2176
حاج محمد باقر منصوري

تعداد شرکت کنندگان : 10898