شما كدام مداح را بيشتر دوست داريد؟
(8.115%) 883
حاج منصور ارضي
(47.64%) 5184
مرحوم سيد محمد جواد ذاكر
(2.867%) 312
كربلايي محمد رضا عليمي
(5.101%) 555
كربلايي جواد مقدم
(3.612%) 393
حاج منصور ارضي
(12.70%) 1382
حاج حسين سيب سرخي
(19.95%) 2171
حاج محمد باقر منصوري

تعداد شرکت کنندگان : 10880